یکشنبه - 3 فوریه 2019      38      174706 بازدید   
پیش درآمد افشاری
درآمد افشاری و جامه دران
تصنیف آرام جان
تک نوازی ساز
ساز و آواز
چهار مضراب عراق
ساز و آواز
تصنیف نا قدرت
چهار مضراب جامه دران
ساز و آواز
تصنیف دوش دوش
تصنیف تند تند
تصنیف از کفم رها


آرام جان
، نام آلبومی است با صدای محمدرضا شجریان و همراهی گروه آوا که در مایهٔ افشاری اجرا شده‌ است. این آلبوم حاصل اجرای زنده در وین در پاییز سال ۱۳۷۷ است.

شرح

هنرمندان

 • خواننده: محمدرضا شجریان
 • شعر از سعدی، عارف قزوینی و علی‌اکبر شیدا
 • عکس: کیومرث درم‌بخش
 • صدابردار: امیرحسین شجریان

همنوازان گروه آوا

 • داریوش پیرنیاکان: تار
 • محمد فیروزی: بربط
 • سعید فرج‌پوری: کمانچه
 • بهزاد فروهری: نی
 • جواد بطحائی: سنتور
 • همایون شجریان: تمبک و کمانچه آلتو

ترانه‌ها

پیش درآمد

 • رضا محجوبی

تصنیف دلم دلم

 • شعر: عارف قزوینی

ﺩﻟﻢ ﺩﻟﻢ ﺩﻟﻢ، ﺭﻭ ﺑﺮﺩﻱ، ﺑﻪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻢ یار
ﻏﻤﻢ ﻏﻤﻢ ﻏﻤﻢ ﻧﺨﻮﺭﺩﻱ، ﺯ ﭼﻪ ﺟﻮﻳﻢ یار
ﺳﺮﻭ ﺭﻭﺍﻧﻢ، ﺁﺭﺍﻡ ﺟﺎﻧﻢ، ﺑﻲ ﺗﻮ ﻧﻤﺎﻧﻢ، ﺩﺭدت به ﺟﺎﻧﻢ

ﮔﺮ ﻳﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺍﻓﻜﻨﺪﺍﺯ ﺭﺥ ﻧﻘﺎﺏ ﺭﻭﻳﺶ

ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻲﺯﻧﺪﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﻮﻳﺶ

ساز و آواز

 • غزل سعدی

(شکسته قفقاز به عنوان درآمد)
خبرت خراب تر کرد جراحت جداییخبرت خراب تر کرد جراحت جداییچو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی

(درآمد افشاری)
بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی
بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردیشب و روز در خیالی و ندانمت کجایی

(جامه دران)
تو جفای خود بکردی و نه من نمی توانمکه جفا کنم ولیکن نه تو لایق جفایی

چه کنند، چه کنند اگر تحمل نکنند زیر دستان
چه کنند اگر تحمل نکنند زیر دستانتو هر آن ستم که خواهی بکنی که پادشایی

(عراق)
من از آن گذشتم ای یار که بشنوم نصیحت
من از آن گذشتم ای یار که بشنوم نصیحتبرو ای فقیه و با ما مفروش پارسایی

سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتمدگری نمی شناسم، دگری نمی شناسم تو ببر که آشنایی

(جامه دران)
تو که گفته ای تامل نکنم جمال خوبان
تو که گفته ای تامل نکنم جمال خوبانبکنی اگر چو سعدی نظری بیازمایی

(رهاب و شور)
در چشم بامدادان به بهشت بر گشودننه چنان لطیف باشد که به دوست بر گشایی

چهارمضراب

 • عراق، محمدرضا شجریان

تصنیف نه قدرت

 • از عارف قزوینی

ﻧﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﻱ ﻧﺸﻴﻨﻢﻧﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ﻭﻱ ﺑﺒﻴﻨﻢ

ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺁﻓﺖ ﻋﻘﻞ ﻭ ﺩﻳﻨﻢﺍﻱ ﺩﻝﺁﺭﺍ، ﺳﺮﻭ ﻭﺍﻻ

ﻛﺎﺭ ﻋﺸﻘﻢ ﭼﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪﺩﺭ ﺳﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﻥ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺟﺎﻱ ﻋﻘﻞ ﻋﺸﻘﺖ ﻳﻜﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪﺧﺎﻧﻪ ﺩﻝ ﺑﻪ ﻳﻐﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺁﻓﺖ ﺗﻦ، ﻓﺘﻨﻪ ﺟﺎﻥﺭﻫﺰﻥ ﺩﻳﻦ، ﺩﺯﺩ ﺍﻳﻤﺎﻥ

‫ﺗﺮﻙ ﭼﺸﻤﺖ، ﻧﻴﺰﻩ ﭘﻨﻬﺎﻥﺁﺷﻜﺎﺭﺍ، ﺍﻱ ﻧﮕﺎﺭﺍ

ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻝ ﺑﻪ ﻳﻐﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪﺩﺭ ﺳﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﻥ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺳﻮﺯﻡ ﺍﺯ ﺳﻮﺯ ﺩﻝ رﻳﺶﺧﻨﺪﻡ ﺍﺯ ﺑﺨﺖ ﺑﺪ ﺧﻮﻳﺶ

ﮔﺮﻳﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﺍﻧﺪﻳﺶﺧﻮﺍﻫﻤﺶ ﺑﻴﻨﻢ ﻛﻢ ﻭ ﺑﻴﺶ

ﮔﺮﻳﻪ ﺭﺍﻩ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪﮔﺮﻳﻪ ﺭﺍﻩ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺟﺎﻱ ﻋﻘﻞ ﻋﺸﻘﺖ ﻳﻜﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘهﺧﺎﻧﻪ ﺩﻝ ﺑﻪ ﻳﻐﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺟﺎﻱ ﻋﻘﻞ ﻋﺸﻘﺖ ﻳﻜﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘهﮔﺮﻳﻪ ﺭﺍﻩ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ساز و آواز

 • غزل سعدی

(بوسلیک افشاری (نوعی درآمد افشاری))
مکن سرگشته آن دل را که دست آموز غم کردیبه زیر پای هجرانش لگد کوب ستم کردی

(اشاره به جامه دران و نیشابور)
قلم بر بی دلان گفتی نخواهم راند و هم راندیجفا بر عاشقان گفتی نخواهم کرد و هم کردی

(اشاره به رهاب)
بدم گفتی و خرسندم عفاک الله نکو گفتیسگم خواندی و خشنودم جزاک الله کرم کردی

(قرایی)
عنایت با من اولی تر که تادیدم جفا دیدمگل افشان بر سر من کن که خارم در قدم کردی

(قرایی رهاب)
غنیمت دان اگر روزی به شادی در رسی ای دلپس از چندین تحمل ها که زیر بار غم کردیپس از چندین تحمل ها که زیر بار غم کردی

(رهاب فرود به شور)
شب غم های سعدی را مگر هنگام روز آمدکه تاریک و ضعیفش چون چراغ صبحدم کردی، چون چراغ صبحدم کردی

تصنیف دوش دوش

 • آهنگ از علی‌اکبر شیدا

ﺩﻭﺵ، ﺩﻭﺵ، ﺩﻭﺵ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻣﻪﻟﻘﺎ، ﺧﻮﺵﺍﺩﺍ، ﺑﺎﺻﻔﺎ، ﺑﺎﻭﻓﺎ
ﺍﺯ ﺑﺮﻡ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﻨﺸﺴﺖ، ﺑﺮﺩﻩ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ
ﺑﺎﺯ، ﺑﺎﺯ، ﺑﺎﺯ ﻣﺮﺍ ﺳﻮﻱ ﺧﻮﺩ، ﻣﻲﻛﺸﺪ، ﻣﻲﺑﺮﺩ، ﻣﻲﺯﻧﺪ
ﺑﺎ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ، ﺑﺎ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﺖ، ﺍﺑﺮﻭﻳﺶ، ابرویش ﭘﻴﻮﺳﺖ
ﺁﺗش ﺍﻧﺪﺭ ﺩﻟﻢ ﺑﺮ ﺯﺩﺯﺍﻥ ﺭﺥ ﻫﻤﭽﻮ ﺁﺫﺭ ﺯﺩ

ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻤﻪ ﺧﺮﻣﻨﻢ، ﻳﻜﺴﺮﻩ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺗﻨﻢﻛﺸﺘﺔ ﻋﺸﻘﺖ ﻣنم، ﺍﻱ ﺻﻨﻢ، ﺑﺪ ﻣﻜﻦ

ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻇﻠﻢ ﺑﻲﺣﺪ ﻣﻜﻦ

تصنیف تند تند

ﺩﻭﺵ ﻛﻪ ﺁﻥ ﮔﺮﺩ، ﮔﺮﺩ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﻴﻨﺎ
ﺩﻭﺵ ﻛﻪ ﺁﻥ ﮔﺮﺩ، ﮔﺮﺩ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﻴﻨﺎﺁﺑﻠﻪ ﮔﻮﻥ ﺷﺪ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺯ ﺛﺮﻳﺎ

ﺗﻨﺪ، تند، تند ﻭ ﻏﻀﺒﻨﺎﻙ، ﺳﺨﺖ ﻭ ﺳﺮﻛﺶ ﻭ ﺗﻮﺳﻦ
ﺗﻨﺪ، تند، تند ﻭ ﻏﻀﺒﻨﺎﻙ، ﺳﺨﺖ ﻭ ﺳﺮﻛﺶ ﻭ ﺗﻮﺳﻦﺍﺯ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺁﻥ ﺑﺖ ﺭﻋﻨﺎﺍﺯ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺁﻥ ﺑﺖ ﺭﻋﻨﺎ

ﺭﻭﻱ ﺳﭙﻴﺪﺵ، ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻪ ﮔﺮﺩﻭﻥﻣﻮﻱ ﺳﻴﺎﻫﺶ، ﭘﺴﺮ ﻋﻢ ﺷﺐ ﻳﻠﺪﺍ

ﻟﻌﺒﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺗﺮﺵ ﺍﮔﺮ ﻛﻪ ﻧﻨﺸﻴﻨﺪﻣﺪﻋﻴﺎﻧﺶ ﻃﻤﻊ ﺑﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻠﻮﺍ

کلام: قصاید. دیوان قاآنی

تصنیف از کفم رها

 • از عارف قزوینی

ﺍﺯ ﻛﻔﻢ ﺭﻫﺎ، ﺟﺎﻧﻢ، ﺷﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻝ
ﺍﺯ ﻛﻔﻢ ﺭﻫﺎ، ﺟﺎﻧﻢ، ﺷﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻝﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ، ﺧﺪﺍ، ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﻝ

ﺩﻝ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺠﺎ، ﺟﺎﻧﻢ، ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮ ﻧﮕﺸﺖﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪ ﺳﭙﻴﺪ، ﺧﺪﺍ، ﺯ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﻝ

ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﺑﺮﻳﺨﺖ، ﺟﺎﻧﻢ، ﺍﺯ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﻣﻦﺧﻮﺵ ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ، ﺧﺪﺍ، ﺍﻧﺘﺤﺎﺭ ﺩﻝ

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺿﺮﺭ، ﺟﺎﻧﻢ، ﺍﺑﻠﻬﻢ ﺍﮔﺮ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺿﺮﺭ، ﺟﺎﻧﻢ، ﺍﺑﻠﻬﻢ ﺍﮔﺮﺧﻢ ﻛﻨﻢ ﻛﻤﺮ، ﺧﺪﺍ، ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭ ﺩﻝ

 
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما و آدرس سایت، اجباری نیست

شنیدنی ها

 
 13 اکتبر 2021
 2978 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم آب، نان، آواز همایون شجریان

امشب کنار غزلهای من بخواب
 09 اکتبر 2021
 3863 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم امشب کنار غزلهای من بخواب همایون شجریان

 04 اکتبر 2021
 4719 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم اپرای مولوی همایون شجریان

دل مجنون
 04 اکتبر 2021
 8950 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم دل مجنون استاد محمدرضا شجریان

 03 فوریه 2019
 345982 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم چاوش 7 استاد محمد رضا شجریان

 03 فوریه 2019
 344506 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم چاوش 6 استاد محمد رضا شجریان

 03 فوریه 2019
 353222 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم چاوش 2 استاد محمد رضا شجریان

 03 فوریه 2019
 345854 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم چاوش 1- به یاد عارف استاد محمد رضا شجریان

 03 فوریه 2019
 346010 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم بوی باران استاد محمد رضا شجریان

 03 فوریه 2019
 302013 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم بیداد استاد محمد رضا شجریان

 03 فوریه 2019
 182931 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم بی تو به سر نمی شود استاد محمد رضا شجریان

 03 فوریه 2019
 170923 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم به یاد پدر 2 استاد محمد رضا شجریان

 03 فوریه 2019
 177709 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم به یاد پدر 1 استاد محمد رضا شجریان

 03 فوریه 2019
 174931 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم بهاریه استاد محمد رضا شجریان

 03 فوریه 2019
 177271 بازدید

پخش آنلاین و دانلود آلبوم بهار دلکش استاد محمد رضا شجریان

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی